Eerlijke arbeidsomstandigheden

Gelijke rechten voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat onze producten onder eerlijke arbeidsomstandigheden worden gemaakt. Een veilige werkomgeving en leefbaar loon zou voor iedereen binnen de kledingindustrie moeten gelden. Wij zetten ons hier actief voor in en maken momenteel de eerste stappen met leefbaar loon projecten in samenwerking met Fair Wear Foundation.


Fair Wear Foundation 

 

Wij zijn sinds 2015 aangesloten bij Fair Wear Foundation. Dit is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich richt op het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Zij zetten zich o.a. in tegen kinderarbeid, voor leefbaar loon en een veilige en gezonde werkomgeving.

Er zijn praktische stappen nodig om de kledingindustrie te veranderen. Fair Wear Foundation doet dat op de volgende manier:
- Ze toetsen in hoeverre merken voldoen aan de regels die Fair Wear Foundation oplegt (Brand Performance Checks).
- Ze toetsen in hoeverre fabrieken voldoen aan Fair Wear's arbeidsnormen (Factory audits). 
- Ze organiseren trainingen in fabrieken voor zowel het management als de overige werknemers.
- Ze stellen hulplijnen in voor klachten van fabrieksmedewerkers.Uit de jaarlijkse audit (controle moment) komen verbeterpunten naar voren. Wij werken daar samen met onze fabrikanten aan. Zo blijven we actief verbeteringen doorvoeren. 90% van onze fabrikanten wordt continu uitvoerig ge-audit.

Brand Performance Check & Social Report


Fair Wear Foundation doet jaarlijks onafhankelijk onderzoek in de fabrieken naar de stappen die wij zetten en rapporteert hierover in de 'Brand Performance Check' en het 'Social Report'. Deze rapporten kun je hieronder inzien.


Brand Performance Check 2021
Social Report 2021

Brand Performance Check 2020
Social Report 2020
Interview: FWF x King Louie


In 2021 vond er een interview plaats tussen King Louie's CSR Manager Laura en duurzame fashion influencer Sara Dubbeldam namens Fair Wear Foundation.

De uitkomst is een uitgebreid en eerlijk interview, waarin Laura ingaat op King Louie's duurzame doelen en uitlegt waar het bedrijf tegen aanloopt.

Leefbaar loon

 

In 2022 lanceren we onze eerste leefbaar loon-projecten. Een leefbaar loon wordt gedefinieerd als een loon waar een ​​behoorlijke levensstandaard mee kan worden behaald. Hiermee worden elementen als voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, transport, kleding en spaargeld voor onverwachte gebeurtenissen, bedoeld. Leefbaar loon is hoger dan het minimumloon wat de fabrieksarbeiders wettelijk verdienen. Dit verschil leidt tot de zogenaamde loonkloof.


Leefbaar loon is een uitdagend onderwerp voor de kledingindustrie. De wil om meer te betalen is er wel, maar er zijn erg veel hindernissen. Denk aan politieke systemen, culturele verschillen, corrupte ondernemers, en onbeschermde arbeiders. Toch willen we ons eraan wagen en beginnen we in 2022 onze eerste leefbaar loon-projecten in Turkije, in samenwerking met andere merken die ook lid zijn van Fair Wear Foundation. Met onze Turkse fabrikanten werken wij al jarenlang samen en hebben daardoor veel kennis van wat er speelt binnen hun bedrijven. Dit maakt het makkelijker om het leefbaar loon-project goed te kunnen begeleiden.

De lessen die we hier leren nemen we mee naar China, waar we in 2024 willen starten met leefbaar loon-projecten.Language

Select your country and language

Back to top